Vil du holde en tale, der får dit publikum til at lytte, tænke og handle? Så kan vi hjælpe dig med at skrive den.

Med kendskab til taleskrivningsteorier der strækker sig fra det antikken Athen til TedTalks, er vi godt rustet på til at skrive dine taler. Vi skriver din tale for dig efter at have gennemanalyseret talesituationen sammen med dig. Vi kommer med et udkast til talen, og efter en snak med dig, skriver vi den færdig. Hvis du vil have det, så kommer vi gerne ud og overværer fremførelsen, således at vi kan give feedback på den mundtlige levering.

Vi tager udgangspunkt i den retoriske tales fem partes (dele). Hvis du selv vil kaste dig ud i taleskrivningskunsten, så ser de fem dele således ud:

  • Inventio – stoffet til talen findes
  • Dispositio – det fundne stof struktureres
  • Elocutio – talen sprogliggøres
  • Memoria – talen læres
  • Actio – talen fremføres

Hvis du selv vil lære taleskrivningens håndværk, så afholder vi også kurser og foredrag om, hvordan en god tale opbygges. Se mere om dette under ’foredrag’.